Giao hàng
miễn phí
Ăn trước - trả sau
( kèm hợp đồng )
Đổi trả
trong ngày
Giỏ hàng
0
656

Price

1  -  550000

Product Category

Cá  mú

160.000 ₫ 160.000 ₫ 160000.0 VND

Cá bạc má

95.000 ₫ 95.000 ₫ 95000.0 VND

Cá cơm tươi

180.000 ₫ 180.000 ₫ 180000.0 VND

Cá bớp (dưới 2kg)

195.000 ₫ 195.000 ₫ 195000.0 VND

Cá chim trắng

175.000 ₫ 175.000 ₫ 175000.0 VND

Cá nục

95.000 ₫ 95.000 ₫ 95000.0 VND

Cá ngừ

105.000 ₫ 105.000 ₫ 105000.0 VND