Giao hàng
miễn phí
Ăn trước - trả sau
( kèm hợp đồng )
Đổi trả
trong ngày
Giỏ hàng
0
657

Price

1  -  550000

Product Category

Cua đồng xay

99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND

Ghẹ xanh

380.000 ₫ 380.000 ₫ 380000.0 VND

Tôm sú (25-30 con/kg)

300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND

Tôm thẻ (30-35 con/kg)

190.000 ₫ 190.000 ₫ 190000.0 VND

Tôm càng xanh (10-12 con/kg)

290.000 ₫ 290.000 ₫ 290000.0 VND

Cua thịt Y3

390.000 ₫ 390.000 ₫ 390000.0 VND

Cua gạch

550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND

Ốc hương

450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND

Nghêu Gò Công

48.000 ₫ 48.000 ₫ 48000.0 VND

Sò điệp

180.000 ₫ 180.000 ₫ 180000.0 VND

Sò dương

390.000 ₫ 390.000 ₫ 390000.0 VND

Sò huyết trung

260.000 ₫ 260.000 ₫ 260000.0 VND

Sò huyết nhỏ

220.000 ₫ 220.000 ₫ 220000.0 VND