Giao hàng
miễn phí
Ăn trước - trả sau
( kèm hợp đồng )
Đổi trả
trong ngày
Giỏ hàng
0
653

Price

1  -  550000

Product Category

Vịt làm sạch để nguyên con (tính theo kg)

120.000 ₫ 120.000 ₫ 120000.0 VND

Gà ta làm sạch để nguyên con (tính theo kg)

160.000 ₫ 160.000 ₫ 160000.0 VND

Đùi gà

70.000 ₫ 70.000 ₫ 70000.0 VND

Cánh gà

94.000 ₫ 94.000 ₫ 94000.0 VND

Ức gà

88.000 ₫ 88.000 ₫ 88000.0 VND

Chân gà

72.000 ₫ 72.000 ₫ 72000.0 VND

Lòng gà

85.000 ₫ 85.000 ₫ 85000.0 VND