Giao hàng
miễn phí
Ăn trước - trả sau
( kèm hợp đồng )
Đổi trả
trong ngày
Giỏ hàng
0
692

Price

1  -  550000

Product Category

Combo 4 trái dừa xiêm Bến Tre

38.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND

Combo 2 trái dừa xiêm Bến Tre

22.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND

Thùng dừa xiêm Bến Tre 12 trái

114.000 ₫ 85.000 ₫ 85000.0 VND

Chuối sứ

25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND

Nhãn xuồng cơm vàng

75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND

Nhãn da bò

68.000 ₫ 68.000 ₫ 68000.0 VND

Chôm chôm Thái

55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND

Chôm chôm nhãn

52.000 ₫ 52.000 ₫ 52000.0 VND

Chôm chôm thường

18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND

Sầu riêng RI 6

105.000 ₫ 105.000 ₫ 105000.0 VND

Sầu riêng Thái Cái Mơn

135.000 ₫ 135.000 ₫ 135000.0 VND

Sầu riêng Thái Lan Monthong

105.000 ₫ 105.000 ₫ 105000.0 VND

Sầu riêng hạt tròn (giống nội địa)

70.000 ₫ 70.000 ₫ 70000.0 VND

Bưởi da xanh

65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND

Bưởi 5 roi

55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND

Cam sành

30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND

Cam xoàn

59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND

Cam mật

45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND

Cam Vinh

42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND

Quýt hồng Lai Vung

55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND

Quýt đường

45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND